English   Руский  
Tu jesteś: Strona główna › Polityka Prywatności
TEKNOTHERM MARINE HVAC

Urządzenia wentylacyjne

Urządzenia wentylacyjne są tak zaprojektowane, aby zapewnić napływ świeżego powietrza zgodnie z obowiązującymi normami. Oferowane wyposażenie jest zaprojektowane do zastosowania w systemach klimatyzacyjnych sterowni, pomieszczeń mieszkalnych, kuchni, pomieszczeń...

Dane kontaktowe

Teknotherm Marine HVAC sp. z o.o.

ul. Wyspiańskiego 51
70-497 Szczecin, Polska


e-mail: tmh@teknotherm.no

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 I ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy iż:
 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Teknotherm Marine HVAC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 51, 70-497 Szczecin;
 2. nie wyznaczono inspektora ochrony danych jednakże w sprawach związanych z bezpieczeństwem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: kodo@teknotherm.no;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów biznesowych zgodnie ze statutem firmy Teknotherm Marine HVAC Sp. z o.o., na podstawie przepisów prawa handlowego, kodeksu cywilnego, prawa pracy lub wyrażonej przez Państwa zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 RODO;
 4. odbiorcą Państwa danych osobowych poza Teknotherm Marine HVAC Sp. z o.o. będą podmioty z nami współpracujące w szczególności firmy branży teleinformatycznej, audytorsko-księgowej, logistycznej realizujące obsługę naszej firmy we właściwych sobie zakresach;
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą;
 6. ewentualnym odbiorcą Państwa danych osobowych w państwie trzecim będzie nasze biuro reprezentacyjne w Saint Petersburgu w Rosji;
 7. w przypadku określonym w pkt. 5 Państwa dane będą zabezpieczone w sposób zapewniający im poufność z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych;
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami szczególnymi stanowiącymi o minimalnym czasie przechowywania rodzajów dokumentów, w których zawarte są Państwa dane;
 9. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 11. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak warunkuje realizację ewentualnej umowy (handlowej, o pracę, o współpracy itp);
 12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.